1001 handige tools en apps
March 18, 2020
de waarde van SMART doelen.
July 15, 2020

Hoe wendbaar is jou bedrijf?

Deze Corona “storm” schudt de wereld zoals we die kende alweer behoorlijk door elkaar. 

Voorlopig hebben we te maken met een 1,5 meter samenleving en dat heeft nogal wat consequenties, voor klanten gedrag.

Oude visies en Klantenstrategieën kunnen de prullenbak in.

Je mag weer terug naar de tekentafel.

Wat is jouw visie op die nieuwe toekomst?

Wat zijn je nieuwe ambities, wat wil je bereiken?

Hoe ga je dat doen?

Met welke strategie en wat betekent dat voor jouw businessmodel?

Hoe zorg je dat je wendbaar wordt en blijft?

Hoe hou je Controle op je uitgezette koers?

 

Innovatie begint met anders kijken.

 

Nu is het moment om ook jouw organisatievraagstukken anders te bekijken. 

Laten we vertrekken  vanuit het perspectief van de markt. 

Waarbij behoeften, wensen, verwachtingen en drijfveren van jouw klanten richtinggevend zullen zijn. 

Maar ook inzichten in het gedrag van klanten. 

Hoe dat gedrag ontstaat en beïnvloed wordt door jou, als organisatie of als ondernemer. Maar ook hoe jij dat kan beïnvloeden.

Dit klantinzicht, ook wel customer insight genoemd, vormt het fundament van iedere CRM-strategie.  Ze vormen ook het vertrekpunt voor jouw nieuwe strategie, innovatie en het inrichten van de nieuwe processen.

 

Strategie geeft in het kort antwoord op drie vragen:

(1)  hoe realiseren wij onze ambities en doelen?

(2)  Hoe bouwen wij (duurzaam) concurrentievoordeel op?

(3)  hoe spelen wij adequaat in op snel veranderende omstandigheden?


Kwaliteit van strategie

Maar waar moet een goede strategie aan voldoen en hoe herken je een goede strategie?

Deze quick scan is gebaseerd op een strategietest die door adviesbureau McKinsey is ontwikkeld,

 

 


Klik hier voor je gratis 15 min Klanten Strategie Quick Scan.