CRM-gebruikers verkopen 23% meer en 35% sneller.
January 30, 2020
Excel vs CRM: een ongelijke strijd
March 3, 2020

Hoe hou jij alle ballen in de lucht?

Als klant heb je tegenwoordig meerdere keuzes, als je iets wil kopen of met een vraag zit. 

Winkel, telefoon of online.

Dat heeft veel voordelen.

Je kunt niet alleen kiezen waar en hoe, maar ook het moment, dat jou het best uitkomt.

Gemak dient de mens!

Overdag geen tijd gehad voor dat telefoontje om de onderhoudsbeurt voor je verwarmingsketel te regelen, dan maak je de afspraak toch gewoon ’s avonds via de website. Heb je speciale wensen, dan toch maar snel bellen de volgende dag. Toevallig in de buurt, dan loop je toch gewoon even binnen.

Fijn voor de klant maar het stelt wel eisen aan het multichannelmanagement van bedrijven. De dienstverlening moet over alle deze kanalen goed zijn en van dezelfde kwaliteit.
Dat is ook wat klanten van je verwachten.
Dat is soms een behoorlijke uitdaging.
Ervaringen in het ene kanaal scheppen namelijk verwachtingen voor het andere kanaal.

Organisatie verandering

Multichannel management vereist een nieuw organisatiemodel, bijvoorbeeld het integreren van Sales en Marketing, of Online en Offline. Ook gaat het om het toekennen van budgetten, bemensing, skills etc.

In ieder geval zal gekozen moeten worden voor een organisatiestructuur langs klanten in plaats van langs producten of functies

Meten en leerprocessen

Niet alleen het managen van klantrelaties wordt complexer.
Ook het implementeren van multichannel management gaat gepaard met durven experimenteren en blijvent verbeteren.
Metingen zijn cruciaal om scherp te krijgen wat de input en output is.

ICT

ICT

Voor een optimale kanaal integratie, waaronder het samenbrengen en standaardiseren van klantinformatie, is ICT onontbeerlijk.
Ervaringen leren ons dat de keuze voor één allesomvattend software pakket de beste oplossing lijkt, maar dit in de praktijk meestal niet is. Het combineren van meerdere (reeds aanwezige) pakketten is meestal effectiever.
Daarom heeft Teamleader verschillende integraties.
Dat zijn koppelingen met andere softwarepakketten die je misschien al gebruikt.
Door die software te laten samenwerken, moet je nooit dubbel werk doen en schiet je productiviteit de hoogte in en dat willen we allemaal, toch?

Zoals inmiddels duidelijk mag zijn is de implementatie van multichannel management veelomvattend en complex.

En precies daarom komen we je helpen de beste keuzes te maken. Wij zij er van overtuigd dat onze specifieke branchekennis en ervaringen met automatisering van managementsystemen een significante en waardevolle aanvulling zijn in het maken van de, voor jouw bedrijf, beste keuze.


Stap 1 klik hier voor een gratis consult