Hoe wendbaar is jou bedrijf?
June 4, 2020
CRM software of Strategie?
July 20, 2020

de waarde van SMART doelen.

Al te vaak stellen we doelen en grote taken uit, omdat we niet weten hoe we eraan moeten beginnen. Het lijkt een gigantische berg waar we over moeten en dus we doen het maar niet.

Hoe bereik je uitdagende doelstellingen?

De SMART-methode zal je helpen een onoverzichtelijke opdracht of een ambitieus doel om te zetten tot iets tastbaars. Dit heeft te maken met het opdelen in concrete doelstellingen in hapklare brokken.

Een recente studie van Harvard en Stanford onderzocht hoeveel studenten concrete doelen hadden in hun leven na hun studies. Bleek dat amper 15% die had. En amper 3% van hen schreef ze ook daadwerkelijk neer op papier.

Toen na 20 jaar weer contact werd gezocht met die studenten, bleek dat die 15% het financieel dubbel zo goed deden als het gemiddelde, die 3% zelfs 10 keer zo goed. Maak je doelstellingen dus zo concreet mogelijk.

 

Concrete doelstellingen voldoen volgens de SMART-techniek aan deze 5 criteria.

Om te slagen zijn je doelen dus:

  • Specifiek: Maak je doel zo concreet mogelijk: wat, hoe, wie enz..
  • Meetbaar: Maak het meetbaar zodat je weet wanneer je je doel hebt bereikt
  • Aanvaardbaar: Is het doel aanvaardbaar, zowel voor mezelf als voor mijn omgeving?
  • Realistisch: Veel projecten sneuvelen omdat ze te ambitieus zijn. Hak die olifant in kleine stukjes en maak van elke hapklare brok een aparte doelstelling.
  • Tijdsgebonden: Tegen wanneer wil je het resultaat zien? Hou hier ook rekening met een realistische en haalbare planning.

WAAROM IS SMART DOELEN STELLEN SLIM EN WAARDEVOL?

SMART doelen geven je richting én focus

Een doel geeft je richting. Het geeft je een indicatie van waar je naartoe wilt en wat je wilt bereiken. Met een SMART doel maak je dit nóg duidelijker, doordat je je doel veel duidelijker maakt. Een SMART doel geeft je daardoor ook focus: je weet echt precies wat je wilt bereiken, en dus weet je ook precies wat je níét wilt bereiken.

Een voorbeeld: ‘gezonder leven’ kan een mooi doel zijn. Maar het is wel nogal breed. Een doel als ‘Ik wil op 31 december 10 kilo afgevallen zijn’ is veel duidelijker. Het geeft aan dat jij je bij het gezonder leven wilt focussen op het verliezen van kilo’s. Dat geeft je al een veel betere indicatie van hoe je aan de slag kunt gaan met gezonder leven. Ook bepaal je daarmee dat je het belangrijker vindt om wat kilo’s te verliezen, dan bijvoorbeeld om sterker te worden.

SMART doelen motiveren je én maken je ambitieus

Een doel kan je enorm motiveren om aan de slag te gaan. Je hebt immers een stip op de horizon gekozen van waar je naartoe wilt. En als dat iets is wat je écht graag wilt, dan wil je waarschijnlijk aan de slag gaan om dat zo snel mogelijk te bereiken. Maar als je doel niet superduidelijk is, dan is het gemakkelijk om al snel te zeggen: ‘ik denk dat ik het wel heb gehaald’. Een SMART doel is concreter, en daarmee is het duidelijker wanneer je het doel wel of niet hebt behaald. En dus motiveer je jezelf om aan de slag te gaan, net zo lang totdat je het doel écht hebt bereikt.

Nog een voorbeeld: misschien heb je een eigen bedrijf. Je doel kan dan zijn: ‘mijn bedrijf laten groeien’. Maar wanneer is je bedrijf dan gegroeid? Als je net iets meer omzet hebt, of wanneer je er één extra klant bij hebt? Een doel als ‘Ik wil tussen 1 januari en 31 december 25% meer omzet hebben behaald dan het voorgaande jaar’ is veel duidelijker. Het helpt je om te streven naar die 25%, en om niet te stoppen wanneer je omzet 1% hoger is.

SMART salesplan op één A4

Hopelijk heb ik je kunnen overtuigen van het nut van SMART doelen! Tijd om echt aan de slag te gaan met je SMART doel.

Ik help je graag op weg.. met praktische voorbeelden en oplossingen uit de praktijk!

Samen maken we een SMART salesplannetje op één A4 om jou ambities te realiseren.

Maak hier snel een afspraak?